Historien om Tynset Janitsjarkorps

Begynnelsen 
Det var 22. mai 1919 at 10 herremenn møttes på Waagans kafé for å stifte Tynset janitsjarkorps. Det hadde eksistert flere forskjellige messingblåser-grupper i bygda siden 1880-åra, men nå syntes disse karene at det var på tide å etablere et ordentlig janitsjarkorps. 

Et janitsjarkorps skal ha både messing- og treblåsere, samt slagverk. Klarinetter og piccolofløyte ble ikke kjøpt inn før i 1921. Da hadde en særdeles vellykket påskebasar i Rambu gitt kr. 3690,40 på kontoen. Siden da har korpset hatt såkalt «full besetning». 

Janitsjaren ble stiftet av Ola Framnes, Ludvig Hegdal, Magnus Johnsen, John Oldertrøen, Bersvend H. Rusten, Sigurd Sten, Ola Støholen, Arne Waagan, Bersvend Østby og Lars Østigaard denne maidagen på Waagan, og startet opp i september 1919. I løpet av denne vinteren ble det avholdt hele 50 musikkøvelser i Rambu og gamle Holmen skole under ledelse av Lars Østigaard. I paragraf 1 i korpsets lover står det: «Tynset Janitscharkorps’ formaal er: At arbeide for at nå længst mulig i præstasjon av messinginstrumental musik, til glæde og hygge for saavel korpsets medlemmer, som for almenheten.» 

For å markere 10-årsjubiléet holdt korpset en konsert i Fram våren 1929, og en egen jubileumskonsert i Rambu. Korpset fikk representasjonsoppgaver utenfor hjembygda, og deltok på det første stevnet som ble arrangert i Elverum 29. mai 1932. En stor begivenhet var det å arrangere musikkstevne på hjemmebane i 1936. Dette var det fjerde stevnet i Østerdalen musikkforbund, og hadde stor oppslutning. 1200 mennesker overvar friluftskonserten, og 1600 deltok på fest i Museumsparken.

Egne uniformer
I 1935 var korpset på den første lengre turen, som gikk til Sverige.  Det ble arbeidet godt, og i 1935 fikk korpset sine første uniformer. Det var hvite bukser og luer sydd av dirigenten og hans kone Ingrid. 

Høsten 1955 skjedde en til da «uhørt» ting i TJK. En kvinne ble medlem av korpset! Det hadde nok ikke herrene på Waagans Café tenkt seg i 1919. Det måtte et eget styremøtevedtak til før korpset kunne ta imot Aud G. Moen, som måtte iføre seg herrejakke og selvsydd skjørt når korpset opptrådte i uniform.  

50- og 60-tallet
I denne perioden var det mindre interesse blant publikum for korpsets konserter. Med en hurtig samfunnsutvikling og andre ”konkurrenter” innen musikk, som platespilleren, TV, ungdommen som hadde popmusikken, gjorde sitt til at korpset ble hengende etter uten særlig fornyelse. Medlemstallet i korpset holdt seg i midlertid stabilt på rundt 30. 

Jostein Nytrøen var en allsidig musiker, og dirigerte 30 musikanter da Tynset Janitsjarkorps feiret 50-årsjubileum med konsert våren 1969. 

Fra høsten 1969 ble korpset ledet av Leif Oddvar Lorentzen. Storbandet var på banen igjen (som hadde sin første periode i 66/67), og nye virkemidler ble forsøkt i janitsjarsammenheng. Publikum fattet ny interesse for korpset, og møtte blant annet opp til flere forestillinger med korpsets «Western Show». Korpsmusikerne børstet støv av glemte og gjemte ferdigheter, og klatret opp og ned ribbevegger med instrumentene på ryggen … Det var ingen ting å si på innsatsen, og dirigenten hadde flere gode idéer. Aldri hadde det vel vært utført større publikumsfrieri i gymsalen på Tynset Gymnas. Korpset vokste, og interessen vokste med det.  

Nyttårskonserter
Det nye fenomenet «Nyttårskonserten» ble en årviss foreteelse fra 1971 til 1977. Publikum kom fra bygdene rundt for å oppleve konserter med Tynset Strykeorkester, Tynset Blandetkor og Tynset Janitsjarkorps i samspill. «Halleluja-koret» lød mektig i Tynset kirke!

Høydepunkt 
Tynset Janitsjarkorps fikk også et løft både musikalsk og sosialt etter at det fra midt på sytti-tallet inngikk en del samarbeid med profesjonelle musikere. Det ble avholdt seminarer, og konsertene på Tron-torget var godt besøkt. 

Korpset oppnådde nye høyder i 1980, med deltakelse i NM for korps i Oslo Konserthus. TJK på TV var en stor opplevelse for dem som var på scena, og for de «hjemmeværende» som fulgte med på skjermen. 

Under fakkelstafetten før OL på Lillehammer i 1994 deltok alle korpsmusikerne i Tynset kommune. Det var bitende kaldt, men fanfareorkester og korps klarte oppgaven, - man hadde da vært ute en vinterdag før …   

Dirigenter
Korpset hadde flere dirigenter videre utpå 80 og 90 tallet. Jan Olaf Røe dirigent, og med erfaring fra Gardemusikken, jobbet blant annet for at korpset skulle bli enda mer staselig i gata. 1988/1989 var en sesong til under Leif Oddvar Lorentzens taktstokk, og i 1989 var det igjen musikkstevne på Tynset. Dag Tunaal, trompetist i Trondheim Symfoniorkester, ledet korpset i fem år. Visedirigent i Dag Tunaals periode var John Arne Aasen, mangeårig musiker, og pr. i dag (2022) fremdeles aktiv i korpset. I 1994 tok han over som dirigent, og korpset fikk spilt mye god swing-musikk med en dansende dirigent foran. Korpset spilte inn en CD i 1999, og arrangerte musikkstevne på Tynset i 80-årsjubileumssesongen. 

Høsten 1999 hadde korpset verket «Bilder fra en utstilling» av Mussorgskij på repertoaret. Dette medførte en annerledes måte å jobbe på, da det vanligvis er flere forskjellige komponister representert på en konsert. Det var Trond Brovold som ledet oss i denne interessante prosessen. Resten av sesongen var det Eli Moen Løkken som hadde dirigentansvaret. Hun dirigerte korpset ut sesongen 2000-2001.   Høsten 2001 skjedde noe som skulle bli et interessant vendepunkt i Tynset Janitsjarkorps sin historie. Hans Jacob Tronshaug ble ansatt som dirigent, og det førte etter hvert til samarbeid med Alvdal Janitsjarkorps som han også dirigerte.

Nils Graftås har dirigert korpset fra 2007 til dags dato.  
Tynset Janitsjar sine første uniformer fra 1935. Fra utstillingen i Nystua, Tynset kulturhus under Tynset Janitsjarkorps sitt 100-årsjubileum i 2019. Foto: Tore Bjerkestrand
Leif Oddvar Lorentzen foran sitt elitekorps, Tynset-janitsjarene, ved Furumoen Pensjonærhjem en 17. mai-morgen i 1980-årene. Foto: Dagfinn Nyeggen / Anno Musea i Nord-Østerdalen.
Tynset Janitsjar under et stevne i Elverum på 1970-tallet. Foto: Westjordet Elverum.
Tynset Storband, med flere medlemmer fra Tynset Janitsjarkorps.  Bildet er fra en konsert på Trontorget 1. mai i 1976.
Tynset Janitsjar fotografert på Tynset Gymnas i 1979. Dette året ble det feiret 60-årsjubileum. Foto: Fotografene Skjøtskift.
I januar 1980 deltok korpset i NM for janitsjarkorps i Oslo Konserthus, og endte på 2. plass i 2. divisjon.
I 1984 dirigerte Jan Olaf Røe korpset på jubileumskonserten på  "gamle" Trontorget.
På jubileumskonserten i 1989 var Leif Oddvar Lorentzen tilbake som dirigent, og vi hadde med oss bl.a. ballettdanser Ingrid Lorentzen på jubileumskonserten. Foto: Fotografene Skjøtskift.
Tynset Janitsjar anno 1999. Foto: Fotografene Skjøtskift.
Søk
Driftes av Styreportalen AS