Historien om Alvdal Janitsjarkorps

Lilleelvedalens Hornmusikforening
Vinteren 1894 ble det holdt en ungdomsfest på Nyeggen i Alvdal, hvor hornmusikken fra Fåset spilte. Alvdølene ble svært begeistret for musikken, og da fåsetingene kom igjen 17. mai samme år, gikk det slik at alvdølene kjøpte instrumentene av dem, og Lilleelvdalens musikkforening kom i stand. En vet ikke hvem som var den første formann, men de som var med fra starten var disse: Arne Mellesmo, Bernhard Sørhus, Syver Nestebytrøen, Ola Husan, Martin Skolestuen, Ole O. Valråmoen og Johannes Lieng. 

Den første øvelse ble holdt hos Ola Husan. De første læremestre for musikerne var dem som instrumentene ble kjøpt av. Fra høsten 1895 ble Petter Nordhagen fra Elverum lagets instruktør. I 1901 ble Syver Nesteby instruktør. Han hadde da vært i brigademusikken i Fredrikshald, hvor Oskar Borg var dirigent. Etter en nokså svak periode i åra 1905-1907 ble det nytt liv i musikken, og i 1910 ble Olaf  Nyeggen instruktør og dirigent for korpset, noe han var helt til i 1942, da dirigent Gunnar Løkken overtok. Framgangen og trivselen fram gjennom åra var god, det var ganske stabilt medlemstall, og korpset opptrådte ofte.

Foruten de instrumentene som ble kjøpt ved starten, ble det skaffet nye trommer og horn i 1911, likeså ble det kjøpt nytt i 1919, og i 1924 ble det kjøpt sju instrumenter. I 1942 gikk Alvdal hornmusikk og Alvdal arbeiderpartis hornmusikk sammen, og det ble da en kraftig tilvekst både av folk og instrumenter.

I 1952 skaffet korpset seg nye uniformer. Disse er blå med gullrenner og hvite luer. Laget har gjennom alle år spilt ved de anledninger de er blitt forespurt om. Laget meldte seg i 1932 inn i Østerdalen musikkforbund, og har siden den tid deltatt på nesten alle stevner i forbundet.

I 1944 forandret laget navn til Alvdal janitsjarkorps. Korpset holdt 1. nyttårsdag 1955 sin 60-års jubileumskonsert. 

Guttemusikken kommer
En viktig og framtidsrettet sak ble endelig tatt opp i 1955. For blant annet å styrke rekrutteringen til korpset, ble det holdt et møte med interesserte foreldre, med det formål å starte et guttemusikkorps. Møtet valgte et interimstyre, som straks satte i gang med å skaffe penger til instrumentkjøp. Og så gjorde vår dirigent Gunnar Løkken en kjempeinnsats med å gi førsteopplæring til 22 gutter og 2 jenter på rekordtid. Etter bare vel ett år kunne utrolig nok Alvdal Guttemusikkorps stille opp 17. mai 1956 og spille noen enkle stykker, og 1. mai 1958 spilte Guttemusikken alene foran barnetoget mens janitsjarene var tilskuere, bare vel tre år etter at det første foreldremøtet ble holdt.

På musikkstevne i Folldal i 1957 fikk Gunnar Løkken Landsforbundets hederstegn for 35 års aktivt medlemsskap i korps. Dette stevnet blir ellers husket som det året da værgudene slo seg vrange, med skodde, regn og sludd, og satte arrangørene på en hard prøve. Men den prøven besto folldølene med glans!

I 1958 hadde korpset trompetisten Willie Vieth som instruktør en ukes tid. Kurset ble avsluttet med to underholdningskvelder på Meierisalen, der instruktørens øvingsprogram ble framført og gjorde stor lykke hos et tallrikt publikum.

18. juni samme år spilte korpset under Kong Olav og Prinsesse Astrids besøk i Alvdal, og 13. juli ved åpningen av Husantunet. I oktober hadde korpset besøk av nok en instruktør: musikkløytnant Einar Stensås fra Marinemusikken i Horten. I et kurs over fem kvelder fikk vi utmerket instruksjon av en allsidig og fin musiker.

En gammel drøm blir virkelighet
Korpset hadde i årevis ønsket seg og pratet om å anskaffe fane, men grunnet dårlig økonomi hadde det hittil blitt med praten. Det måtte en kvinne til for å få fart i saken. På årsmøtet 7. oktober 1960 forelå et tilbud fra Arnhild Plassgård om gratis knytting av ei stor Rauma-rye, som korpset kunne lodde ut og bruke inntekten av loddsalget til anskaffelse av en fane. Tilbudet ble enstemmig bifalt, og en fanekomité ble valgt med mandat til å søke kunstnerisk bistand med tanke på motiv og utførelse. På årsmøtet 1961 ble motivet «Fuglar» av Unni Lise Jonsmoen enstemmig valgt, og videre bestemt at fanen skulle lages i bygda. 

Det tok sin tid, men på en hyggekveld på Husmorskolen 16. mai 1963 kunne fanekomiteen endelig overrekke en prektig fane til korpsets formann. Alle «impliserte» ble sterkt hyllet for sin innsats: Arnhild Plassgård som knyttet to ryer, søsteren Aud Granrud som holdt rye-materialene, Unni Lise og Ola Jonsmoen for vakkert motiv og motto, Signe Storstrøm for nydelig brodering og Olav P. Sørhus for nydelig metallarbeid. Fanen ble laget av bygdas egne krefter, og er et praktstykke både i kunstnerisk og håndverksmessig utførelse.  
Alvdal Janitsjarkorps marsjerer opp Steigjela. Foto: Per K. Lien / Anno Musea i Nord-Østerdalen
Alvdal Janitsjarkorps. Foto: Per K. Lien / Anno Musea i Nord-Østerdalen.
Alvdal Janitsjarkorps sitt 80-årsjubileum i 1974.
Alvdal Janitsjarkorps sitt 90-årsjubileum i 1984.
Alvdal Janitsjarkorps sitt 100-årsjubileum i 1994.
Alvdal Janitsjarkorps sin fane, laget av bygdas egne krefter.
Søk
Driftes av Styreportalen AS