Oppdatert: 08.06.2017

Tynset

Tynset er regionsenteret i Nord-Østerdal og kan tilby de fleste tilbud en kan ønske. Landbruket er fortsatt en av de viktigste bærebjelkene i samfunnet vårt, og etter hvert har vi fått en service- og handelsnæring som også rager i landstoppen. Det offentlige tjenestetilbudet spenner vidt, fra det kommunale til de regionale institusjoner så som videregående skole og sjukehuset. Naturen vår er vi selvfølgelig stolte av, og mange bruker fritida si til jakt, fiske og rekreasjon.Design by Johnny Bjerknes