Oppdatert: 08.06.2017

Arenaer

Stevnet på Tynset og Alvdal vil foregå på flere arenaer rundt omkring. Men selvfølgelig er det enklete arenaer som er mere brukt enn andre. Her kommer en overskikt over alle de steder hvor vi skal arrangere aktiviteter i forbindelse med stevnet. Klikk dere videre for mere informasjon om hver enkelt arena.
Design by Johnny Bjerknes